Menu Sluiten

Kassa 3 oktober 2020

Zie hier de uitzending

Voedselbanken zijn fel tegen verspilling. Maar nu heel Nederland die visie overneemt, komen zij ineens producten tekort. En dat terwijl door de coronacrisis het aantal klanten toeneemt en nog verder zal toenemen. Hoe kan dit opgelost worden en wie is er verantwoordelijk?Armoede in een rijk land als Nederland, het bestaat. In Nederland leven bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Een deel van de mensen in Nederland onder de armoedegrens krijgt hulp van de 172 voedselbanken in Nederland, in de vorm van voedselpakketten. Dat waren er 151.000 in 2019, een stijging van 8 procent ten opzichte van 2018. Zonder deze pakketten, lijden mensen die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien honger. “Honger in Nederland is een probleem én een schande voor ons allemaal,” stelt Leo Wijnbelt, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Voedselbanken.

Oplopend aantal afnemers bij voedselbanken

De coronacrisis raakt de kwetsbare groepen het hardst en creëert nieuwe kwetsbare groepen. Zo hebben de kwetsbaarste huishoudens (lagere inkomens, alleenstaanden, alleenverdieners en jonge mensen) volgens het CPB in deze crisis de grootste kans om bijvoorbeeld hun werk te verliezen. Het Nibud verwacht daarom dat 2021 voor mensen die van het minimum moeten rondkomen financieel gezien weer een zwaar jaar zal worden. Staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken) deelt de verwachting dat als gevolg van de coronacrisis de armoede- en schuldenproblematiek gaat toenemen. Hierbij ligt een extra beroep op de voedselbanken volgens hem voor de hand.De voedselbanken verwachten daarom een groei van misschien wel 50 procent te zien in het aantal afnemers. “Alleen gezamenlijk is het mogelijk dat op te lossen en dat is keihard nodig, zeker als je bedenkt dat het in 40 procent van de gevallen om kinderen gaat,” stelt Wijnbelt.

Groeiend tekort aan producten bij voedselbanken

Niet alleen kampen de voedselbanken met meer afnemers; ze zijn ook bang voor tekorten doordat de toelevering van producten onder druk komt te staan, waardoor de voedselbanken minder mensen kunnen helpen. Wekelijks worden 1 miljoen producten ingezameld, maar de vraag is of dat zo blijft. Zo kampen onder andere Groningse voedselbanken met tekorten aan gezonde producten, zoals verse groente en fruit. De voedselbanken verwachten daarom een groei van misschien wel 50 procent te zien in het aantal afnemers. “Alleen gezamenlijk is het mogelijk dat op te lossen en dat is keihard nodig, zeker als je bedenkt dat het in 40 procent van de gevallen om kinderen gaat,” stelt Wijnbelt.

Gerelateerde berichten