Menu Sluiten

ANBI

Hoewel de voedingswaren kosteloos beschikbaar worden gesteld, heeft de Voedselbank ook geld nodig voor kosten als huisvesting, verzekeringen, telefoon, energie, brandstof, transport, koeling, enzovoort. Stichting Voedselbank Stad Groningen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat alle giften en donaties in principe voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn.

Hiervoor zijn de onderstaande gegevens van belang:
• Naam waaronder de instelling is geregistreerd:
Stichting Voedselbank Stad Groningen.
• Het RISN of fiscaal nummer is: 815480738
• Contactgegevens:
Stichting Voedselbank Stad Groningen
Ulgersmaweg 57
9731 BL Groningen

Tel. 050 – 3117936
email: administratie@voedselbank-groningen.nl
website: www.voedselbank-groningen.nl

• Het beleidsplan: de exploitatie van een Voedselbank waarbij centraal staat: het
  waarborgen van continuïteit van die werkzaamheden die gericht zijn op het
   voorkomen van verspilling van goed voedsel en het helpen van mensen die in
  armoede leven.
• Beloningsbeleid: De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen
  beloning krijgen. In bepaalde gevallen worden alleen de kosten die gemaakt zijn
  voor de Voedselbank vergoed
• Doelstelling: Het inzamelen van voedseloverschotten of voedsel dat zal worden
   vernietigd. Het kosteloos ter beschikking stellen van dit voedsel aan mensen die
   tijdelijk geen middelen hebben om het voedsel zelf aan te schaffen. Hiermee
   wordt (verborgen) armoede in de gemeente Groningen bestreden. 
   Verder wordt aan mensen die begaan zijn met het lot van deze mensen de
   gelegenheid gegeven iets waardevols te doen als vrijwilliger.