Menu Sluiten

Coördinator Team Aanmelding M/V

De Voedselbank Stad Groningen verzorgt in de stad Groningen wekelijks de levering van voedselpakketten aan gezinnen, die op de een of andere manier onder het bijstandsminimum zijn gekomen. Daarnaast verleent de Voedselbank Stad Groningen ondersteuning aan 8 andere Voedselbanken in de regio.

Belangrijke activiteiten zijn natuurlijk het uitdelen van de voedselpakketten aan de cliënten en het cliëntenbeheer. Andere belangrijke activiteiten van de Voedselbank Stad Groningen zijn het inzamelen van voedsel bij leveranciers, de opslag in het distributiecentrum aan de Ulgersmaweg 57 in Groningen.

De Voedselbank Stad Groningen is een vrijwilligersorganisatie waarbij 190 vrijwilligers actief zijn betrokken. Wij hebben geen betaalde krachten in dienst. Het aanmeldteam rechtstreekse aanmelding zal in september met haar werkzaamheden starten en vooraf is er een inwerkprogramma.

Coördinator Team Aanmelding en Informatie Voedselbank Stad Groningen
De coördinator is verantwoordelijk voor aansturing, coördinatie en ondersteuning van de medewerkers die de rechtstreekse aanmeldingen verzorgen, de medewerkers die de aanmeldingen via hulpverleners verwerken en de leden van het informatieteam.

Taken
• Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele gang van zaken rondom de aanmelding: planning, aanmeldingsprocedure, administratieve verwerking
• Je bent verantwoordelijk voor de administratie van de aanmelding, aanmeldingsgesprekken, screening, her-screening en toekenning of afwijzing van voedselhulp.
• Je bent verantwoordelijk voor maandelijkse overzichten van het huidige bestand van klanten van rechtstreekse aanmelding en aanmeldingen via de HV die vóór de VBSG maandelijkse bestuursvergaderingen worden opgestuurd.
• Je bent aanspreekpunt voor de collega’s van informatie en aanmelding, en bent verantwoordelijk voor de sfeer, samenwerking en het bezettingsrooster (in onderling overleg).
• Je organiseert ook periodieke werkoverleggen en zo nodig individuele gesprekken.
• Je zorgt voor het waarborgen van de privacy van de klanten binnen en buiten de Voedselbank.
• Je bent actief bezig om de processen van het aanmeld- en informatieteam te verbeteren, draagt ideeën aan en neemt deel aan de ontwikkelingsprojecten
• Je onderhoudt contacten met hulpverleningsorganisaties waar nodig voor vragen van klanten.
• Je overlegt met en bent het aanspreekpunt van de Bedrijfsleider en het bestuur over de processen, ontwikkelingen en knelpunten

Wat verwachten we van je?
• Je bent een mensenmens, je vindt het fijn om in een team te werken en mensen aan te sturen
• Je legt makkelijk contact met anderen en kan verbinding aangaan, en je hebt mensenkennis
• Je hebt respect en gelijkwaardigheid hoop in het vaandel staan
• Je kunt zelfstandig werken en bent stressbestendig op drukke momenten
• Je bent analytisch en praktisch, en in staat
• Je hanteert de richtlijnen, criteria en normbedragen die zijn vastgesteld door Voedselbanken Nederland.
• Je hebt kennis van zaken van regelgeving m.b.t. schuldenproblematiek of bent bereid je hierin te verdiepen
• Het is fijn als je ervaring hebt met Word, Excel, Access en Outlook
• Je bent bereid om ingewerkt te worden in het administratieve systeem, en (financiële) trainingen te volgen
• Je bent vanaf 1 september 2021 voor 2 dagen per week beschikbaar, dit hoeven echter geen hele dagen te zijn.

Interesse?
Stuur een email naar maria.jongsma@voedselbank-groningen.nl met je contactgegevens en we nemen telefonisch contact met je op. Om te solliciteren: stuur voor 15 juli 2021 een korte CV + Motivatie voor deze functie.