Menu Sluiten

Geld doneren

De Voedselbank Stad Groningen heeft dagelijkse onkosten in de vorm van telefoonkosten, energiekosten, brandstof, verzekeringen, noem maar op. Hoewel het voedsel gratis beschikbaar wordt gesteld en we alleen met vrijwilligers werken, is het voor ons onmogelijk met gesloten beurs te opereren. De kosten voor een voedselpakket zijn tussen de 2 en 3 euro. We proberen deze kosten te dekken via fondsen, sponsoring en giften. Dit zijn noodzakelijke onkosten waarvoor wij uw hulp nodig hebben!

Doneren

Uw gift is welkom op bankrekening NL53RABO0329449028 ten name van Stichting Voedselbank Stad Groningen.

ANBI

Stichting Voedselbank Stad Groningen is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat alle donaties in principe voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. Bij de belastingaangifte kunt u onze contactgegevens en ons RSIN NR. vermelden: 815480738

Als u periodiek schenken wilt schenken, kunt u dit het beste doen met het formulier van de belastingdienst: Overeenkomst periodieke gift in beeld