Menu Sluiten

Voedselbank Stad Groningen

De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan 450 gezinnen in de gemeente Groningen die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Dat doen we met ons team van ruim 160 vrijwilligers.

Bedrijfsleiding

De dagelijkse leiding wordt uitgevoerd door 3 bedrijfsleiders. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken op de Voedselbank.

Bestuur en marketing

Maria Jongsma
Bestuursvoorzitter 

Jan Huizinga
Penningmeester
Dineke Venekamp
Secretaris
Gerard Smeding
Bestuurslid

Jack Koops
Marketing