Menu Sluiten

Aanmelden via Maatschappelijke Organisaties

Als u via een Maatschappelijke Organisatie een pas heeft bij de Voedselbank kunt u niet verlengen via het rechtstreekse aanmeldteam.

Wanneer uw besteedbare inkomen per maand per huishouden onder de volgende bedragen komt, komt u in principe in aanmerking voor een voedselpakket:

Totaal bedrag per maand:

  • Basisbedrag per 1 persoons huishouden: € 250,00
  • Per persoon extra + € 100,00

Totaal bedrag per huishouden:

  • Alleenstaanden: € 250,00
  • Echtpaar: € 350,00
  • Echtpaar met kind: € 450,00

Rekenhulp

  • Echtpaar met 1 kind: €250 + € 100 +€ 100 = € 450,- 

Naast rechtstreeks aanmelden kunt u zich ook nog steeds aanmelden bij diverse organisaties in de Stad Groningen. De mensen die een pas willen verlengen kunnen ook terecht bij de WIJ-Teams of andere maatschappelijke organisaties.
Op de website van WIJ Groningen kan men de dichtstbijzijnde locatie vinden

Maatschappelijke organisaties
U kunt zich bij onderstaande maatschappelijke organisaties aanmelden:
Cosis
Heilsleger
Het Kopland
Humanitas
Inlia
Leger des Heils
Limor
Martinizorg
MEE
Noordermaat
Novo
Terwille
VNN
WerkPro
WIJ Groningen

Denk eraan! Om tijd te besparen is het goed om direct alle informatie mee te nemen, zodat de aanmelding zo spoedig mogelijk verloopt. U kunt hier een rekenhulp bekijken.

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbare inkomen dat mensen maandelijks over houden voor voeding, kleding e.d. Dus het bedrag dat overblijft nadat vaste lasten als huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.

Het is tevens de bedoeling dat wordt aangegeven hoe lang de hulp naar verwachting noodzakelijk is. Er moet immers naar gestreefd worden dat er op korte of lange termijn een oplossing voor de noodsituatie komt. Periodiek wordt getoetst of de hulp nog steeds noodzakelijk is. 

Er wordt met de grootste mogelijke zorg gewaakt worden voor de privacy van degenen die de pakketten ontvangen. Hun gegevens mogen daarom niet aan anderen ter beschikking worden gesteld of ter inzage worden gegeven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, verbindt zich hieraan. Andere organisatie krijgen dus ook geen inzage.