Menu Sluiten

Organisatie

Voedselbank Groningen

Bedrijfsleiding
De dagelijkse leiding wordt uitgevoerd door Geert Doornbos en Helena Ebbinge en Marion Bootsma. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken op de Voedselbank. Zij zijn te bereiken via: bedrijfsleiding@voedselbank-groningen.nl

Bestuur

Elly Pastoor
Voorzitter Voedselbank
e-mail
Jan Huizinga
Penningmeester
e-mail
Arie Dallinga
Bestuurslid
e-mail
Dineke Venekamp
Secretaris
e-mail
Gerard Smeding
Bestuurslid
e-mail

RDC

De 9 aangesloten voedselbanken vergaderen in het Regionaal Overleg Platform waar de samenwerking besproken wordt. De dagelijks aansturing ligt bij het Bestuur van het RDC.

De werkzaamheden op het RDC worden uitgevoerd door een team van magazijnmedewerkers in nauwe samenwerking met de administratief medewerker die zorgt voor de afstemming met leveranciers en de voedselbanken in de regio.

Het bestuur van het RDC bestaat uit:
Jack Koops – Voorzitter RDC e-mail
Jan Huizinga – Penningmeester e-mail
Secretaris – Marco Gerritsma e-mail

Jack Koops
Voorzitter RDC – e-mail