Menu Sluiten

Meedenkpanel: Samen werken tegen armoede

Een groep vrijwilligers en ambassadeurs verbonden aan de Voedselbank Groningen heeft de handschoen opgepakt om te werken aan een tienpuntenplan voor armoedebestrijding. Want Groningen staat in de top drie van de armste steden van Nederland. Systematische problemen die aantoonbaar de oorzaak van de armoede zijn met name rondom schulden, zijn met dit plan afgelopen jaren onder de aandacht gebracht bij gemeenten, maatschappelijke organisaties en politieke partijen.

Afgelopen jaren

De Voedselbank is zich ervan bewust dat de armoedeproblematiek een gezamenlijk aanpak vraagt. Om gezamenlijkheid, verbinding en openheid te stimuleren, is in 2020 gestart met panelonderzoeken onder klanten, vrijwilligers en sympathisanten. Iedereen die dat wil, werd uitgenodigd om gezamenlijk te denken over vraagstukken m.b.t. armoede en de voorzieningen in Groningen.
Gezamenlijk leren we, via gesprekken en discussies wat goed gaat en wat beter kan. De aanpak zorgt ervoor dat de uitkomsten gedragen worden en inspiratie geven voor oplossingsrichtingen. De discussies benadrukken de balans dat er zowel veel goed gaat (!) als veel beter kan (!).De uitkomsten gaan niet alleen over de Voedselbank, maar ook over andere hulpverleningsorganisaties.
De resultaten vergroten de bewustwording wat armoede met mensen doet. Het laat de complexiteit zien aan de hand van thema’s als wonen, financiën, empathie en vertrouwen, kinderen, werkgelegenheid en het belang van maatwerk. Discussies laten zien hoe lastig de persoonlijke problematiek is om je uit armoede te ontworstelen.
De constructieve en transparante aanpak heeft tot doel om mensen te enthousiasmeren om mee te werken aan oplossingen. Oplossingen die helpen om het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft te minimaliseren.

Komende jaren

In 2022 is het initiatief van het panel verbreed en hebben diverse organisaties zich verbonden aan het Meedenkpanel. Iedereen kan vragen aanleveren én aan de slag te gaan met de resultaten. De “Moedige Dialoog Groningen” doet de coördinatie, vanuit de gemeente Groningen doen o.a. de Gemeentelijke KredietBank en de Stadjerspas mee. En Humanitas, Maxima Kledingbanken, Mamamini, Wij-Groningen, Stichting Leergeld en Stadjers Hand in Hand hebben zich aangesloten.

In 2023 gaat een onderzoekbureau aan de slag met een vervolgonderzoek. Elke deelnemende organisatie levert hiervoor vragen in. De Voedselbank Stad Groningen heeft in juni 2023 onder hun eigen klanten een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Het rapport vindt u hieronder.

Zo komen we stap voor stap verder in zowel een gezamenlijke aanpak als een gezamenlijke werkwijze. De resultaten van de panelonderzoeken kan je hieronder downloaden:

 1. Start bezoekerspanel Tienpuntenplan- klanten en vrijwilligers- november 2020
 2. Tweede ronde bezoekerspanel Tienpuntenplan- zomer 2021
 3. Onderzoek “Oud klanten van de Voedselbank kijken terug” oktober 2021
 4. Bezoekerspanel – o.a. over betaalpass, gezonde voeding, kledingbanken, Stadjers Hand in Hand en en Gerrit Krolbrug- herfst 2021
 5. Meedenkpanel- meedenken voor en door mensen met een krappe beurs (pilot) – zomer 2022
 6. Meedenken voor en door mensen met een krappe beurs-herfst 2022

Vanuit het bestuur van de Voedselbank stad Groningen is Elly Pastoor het aanspreekpunt. Hebt u vragen of opmerkingen? laat het weten via e-mail: elly.pastoor@voedselbank-groningen.nl

10 puntenplan om de armoede tegen te gaan

Wij willen de armoede structureel verlichten!

Het “10 puntenplan-wij verlichten de armoede” zoals dat in 2017 is vastgesteld is hier te downloaden.

Hieronder vindt u een aantal kernpunten

 • Iemand kan (consumptief) alleen maar iets ontvangen als hij of zij heeft betaald.
 • Schuldhulpverlening dienst gebaseerd te zijn op maatwerk en een gezamenlijk plan. De schuldsanering zou na aanmelding binnen twee maanden dossier-compleet moeten zijn. Schuldeisers die een aanbod van het GKB ontvangen, reageren binnen een maand en doen anders niet mee in de sanering.
 • Zorg dat schulden niet oplopen door onnodige kosten. Minimaliseer inningskosten.
 • Gezondheid is belangrijk. Laat het eigen risico voor mensen met een krappe beurs geen rol spelen bij de keuze wel of geen bezoek aan de medische zorg.
 • Schaamte over armoede en schulden kan leiden tot moedeloosheid en uitzichtloosheid. Begrip en vertrouwen zijn kernwoorden. Het is belangrijk dat schaamte geen belemmering is voor de deelname van kinderen aan de samenleving.
 • Een deel van de mensen die het krap hebben, zijn aan het overleven, dat betekent dat er geen ruimte in hun hoofd is om er iets in te stoppen als sollicitatieplicht, cursussen volgen enz. Zorg eerst voor bandbreedte (ruimte), dan is er een goede kans om zich te ontzorgen.
 • De kloof tussen arm en rijk is groot en groeit zelfs. We stimuleren en inspireren bewoners met voldoende financiële of persoonlijke ruimte welk steentje zij kunnen bijdragen aan de problematiek van de arme wijken. Ter inspiratie steunen we Stadjers Hand in Hand waar stabiele gezinnen gekoppeld worden aan arme gezinnen.
 • Als mensen meer bereid zijn te delen, dan zou dat de Voedselbanken overbodig maken.