Menu Sluiten

ANBI

Hoewel de voedingswaren kosteloos beschikbaar worden gesteld, heeft de Voedselbank ook geld nodig voor kosten als huisvesting, verzekeringen, telefoon, energie, brandstof, transport, koeling, enzovoort. Stichting Voedselbank Stad Groningen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat alle giften en donaties in principe voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn.

Hiervoor zijn de onderstaande gegevens van belang:
Naam waaronder de instelling is geregistreerd: Stichting Voedselbank Stad Groningen.
Het RISN of fiscaal nummer: 815480738
Adres: Ulgersmaweg 57
9731 BL Groningen
Tel. 050 – 3117936
email: administratie@voedselbank-groningen.nl
website: www.voedselbank-groningen.nl

Het beleidsplan
De exploitatie van een Voedselbank waarbij centraal staat: het waarborgen van continuïteit van die werkzaamheden die gericht zijn op het voorkomen van verspilling van goed voedsel en het helpen van mensen die in armoede leven.
Het actuele beleidsplan

Beloningsbeleid
De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers, hetgeen ook geldt voor de bestuursleden. De Voedselbank biedt haar vrijwilligers de mogelijkheid om een vrijwilligersvergoeding te krijgen. De vergoeding is gemaximaliseerd tot het wettelijke door de fiscus vastgestelde bedrag en dit alles ter beoordeling van het bestuur.
Woon-werkverkeer naar de voedselbank wordt niet vergoed, maar als vrijwilligers onkosten maken voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor de voedselbank (onkosten- en reisvergoedingen ) dan kunnen deze volgens de richtlijnen van de fiscus worden vergoed.

Als u bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk reist met uw eigen auto, dan mag de organisatie u een kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor uw auto is dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor u rijdt. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van € 0,23 per kilometer, die in 2024 voor werknemers in loondienst geldt

Doelstelling
Het inzamelen van voedseloverschotten of voedsel dat zal worden vernietigd. Het kosteloos ter beschikking stellen van dit voedsel aan mensen die tijdelijk geen middelen hebben om het voedsel zelf aan te schaffen. Hiermee wordt (verborgen) armoede in de gemeente Groningen bestreden.
Verder wordt aan mensen die begaan zijn met het lot van mensen in armoede de
gelegenheid gegeven iets waardevols te doen als vrijwilliger.