Menu Sluiten

Waar wij voor staan

Onze Missie

Wij leveren een bijdrage aan de verzachting van (verborgen) armoede en gaan verspilling van voedsel tegen. Dat doen wij door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en vervolgens aan huishoudens die in grote armoede leven de mogelijkheid te bieden bij ons hun boodschappen te halen. Daarmee dragen we bij aan een duurzame samenleving. Daarnaast werken we actief samen met andere organisaties om mensen te ondersteunen bij hun weg om uit armoede te komen.

Onze Visie

In Nederland leeft bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens. De gemeente Groningen behoort tot de armste drie steden in Nederland. Wij helpen de mensen in armoede door ze wekelijks te voorzien van boodschappen. Wij werken samen met onze landelijke organisatie Voedselbanken Nederland. En lokaal met bedrijven, instellingen, scholen, gemeente, de provincie Groningen en particulieren.

De Voedselbank Stad Groningen heeft een Tienpuntenplan ontwikkeld om de armoede ook in de kern aan te pakken. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedselverspilling verdwijnt en het milieu minder wordt belast.
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

In ons werk gaan we uit van de theorie van het effect van schaarste op ons brein van Mullainathan en Shafir. Door de ervaring van schaarste ontstaat tunnelvisie en die leidt tot een directe afname van “bandbreedte”: de mogelijkheid om goede keuzes te maken.

Onze kernwaarden

Wij hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor ons handelen:

  1. We werken uitsluitend met vrijwilligers;
  2. We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt;
  3. We verstrekken zoveel mogelijk voedsel dat valt binnen de nieuwe schijf van vijf en verdelen dit zo eerlijk mogelijk;
  4. We zijn neutraal en onafhankelijk (burgers voor burgers);
  5. We zijn transparant in onze verantwoording;
  6. We hebben oog voor de ontwikkeling van onze vrijwilligers.

In ons beleidsplan 2022-2026 vindt u onze beleidsvoornemens voor de komende periode.