Menu Sluiten

Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteit

Integer handelen is voor de voedselbanken heel belangrijk. Wij krijgen immers in ons werk te maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarom heeft Voedselbanken Nederland een aantal regels opgesteld die de integriteit van ons doen en laten moeten bevorderen. Deze regels zijn vastgelegd in een integriteitscode die op 30 november 2019 door de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland is vastgesteld. De code geldt voor alle voedselbanken en de regionale distributiecentra. Voedselbank Stad Groningen en het regionaal Distributiecentrum Groningen onderschrijven de integriteitscode.

Vertrouwenspersonen

Wij vinden het erg belangrijk dat onze vrijwilligers zich veilig voelen op de werkvloer. Daarom doen wij er als organisatie alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen. Je kunt de hulp van een vertrouwenspersoon inroepen als je te maken krijgt met pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer.

Allereerst ga je natuurlijk met je probleem naar een coƶrdinator, bedrijfsleider of bestuurslid. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

Kort samengevat, de vertrouwenspersoon:

  • vangt je op en laat je je verhaal doen
  • geeft advies en biedt hulp
  • gaat na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
  • begeleidt je desgewenst, als je de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van je organisatie
  • kan je doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties
  • bemiddelt niet in een arbeidsconflict
  • neemt het probleem niet van je over en gaat niet onderzoeken of uitzoeken wie er gelijk heeft

Maak kennis met onze vertrouwenspersonen

Voedselbank Stad Groningen heeft niet zelf vertrouwenspersonen aangesteld, maar maakt gebruik van de professionele vertrouwenspersonen van Voedselbanken Nederland. Zij zijn rechtstreeks te benaderen door onze vrijwilligers.
Hieronder de contactgegevens en nadere informatie van de verschillende vertrouwenspersonen:

Agnes Barendrecht. Zij werkt in het dagelijks leven als maatschappelijk werkster / cliƫntondersteuner in een achterstandswijk van Den Haag en is vanuit die positie bekend met de voedselbankorganisatie.
Mail haar op agnes.barendrecht@voedselbankennederland.nl.
Klik hier voor meer informatie over Agnes.

Nicole Verhoeven. Zij werkt in het dagelijks leven als senior adviseur P&O bij een grote onderzoeksorganisatie. Daarnaast heeft ze sinds 2021 een eigen bedrijf op het gebied van sociaal ondernemen en advisering.
Mail haar op nicole.verhoeven@voedselbankennederland.nl.
Klik hier voor meer informatie over Nicole.

Marcel Weustink. Na 30 jaar werkzaam te zijn geweest in de beveiligingsbranche is Marcel, na de verkoop van zijn bedrijf, in 2018 gestart als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Hij is als extern vertrouwenspersoon verbonden aan meerdere organisaties, met name in het oosten van het land.
Mail hem op marcel.weustink@voedselbankennederland.nl.
Klik hier voor meer informatie over Marcel.

Lisette Overduin-Jansen. Zij werkt in het dagelijks leven als vertrouwenspersoon bij een grote gemeente en als life- en loopbaancoach.
Haar e-mailadres is lisette.overduin-jansen@voedselbankennederland.nl.
Klik hier voor meer informatie over Lisette.