Menu Sluiten

Groningen geeft warmte

Project ‘Groningen Geeft Warmte’: “We laten ze niet in de kou staan!”

Mensen die kampen met energiearmoede laten we niet in de kou staan. Volgens onderzoek van TNO kan meer dan de een half miljoen huishoudens in Nederland niet rondkomen door de uit pan rijzende energiekosten. Door een sterke stijging van de energieprijzen wordt het dagelijks leven flink duurder. Dat is slecht nieuws voor mensen met een laag inkomen. Een groot deel van deze mensen woont ook nog eens in een slecht geïsoleerd huurhuis. Ze hebben weinig of geen ruimte om een stijging van de vaste lasten en duurdere dagelijkse boodschappen op te vangen. Ook met compensatie door de overheid via de energiebelasting, die alle huishoudens misschien ontvangen, zijn zij niet uit de problemen.

Het project: ‘Groningen Geeft Warmte’ omvat het plan waardoor mensen die de compensatie van de energiebelasting niet (helemaal) nodig hebben, dat helemaal of gedeeltelijk kunnen schenken aan een lokaal kerkelijk/diaconaal fonds. Dat fonds is ondergebracht bij de DIRA Haren. Deze Diaconale Raad is het samenwerkingsverband tussen de diaconieën van de Hervormde Dorpskerk en de Gereformeerde Gorechtkerk in Haren.

Compensatie eerlijk verdelen

Vanuit dit fonds worden alle schenkingen in samenwerking met Voedselbank Stad Groningen verdeeld. Dit gebeurt door alle schenkingen om te zetten in tegoedkaarten. Die kaarten zijn te besteden bij supermarkten aan zelf te kiezen levensmiddelen. Daarmee kunnen huishoudens die het nodig hebben dus voorzien in een deel van hun dagelijkse boodschappen. Zij ontvangen dus een belangrijke bijdrage in de al toegenomen kosten in levensonderhoud en kunnen vervolgens hopelijk hun energienota betalen.

Hoe realiseren we dit?

Zo’n 500 huishoudens maken gebruik van de Voedselbank Stad Groningen. Als we al deze mensen met €100,– tegemoet willen komen, dan is er dus €50.000 nodig. Om dat streefbedrag te behalen hebben wij heel veel hulp nodig. Vandaar dat we u ook vragen mee te helpen.

Groningen Geeft Warmte roept iedereen in de gemeente Groningen op, om gezamenlijk van dit project een succes te maken. Zo kunnen wij samen meer gezinnen helpen en laten wij ze niet in de kou staan. Doet u met ons mee? U kunt een donatie storten op:

NL65 SNSB 0905 5903 09 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren-Onnen of op
NL53 RABO 0329 4490 28 t.n.v. De Stadse Voedselbank o.v.v. ‘Warmte’.
Doneren graag voor 30 april 2022. Voor meer informatie: groningengeeftwarmte@gorechtkerk.nl

Gerelateerde berichten