Menu Sluiten

Nieuw beleidsplan Brede Aanpak Armoede en Schulden van de gemeente

De gemeente Groningen heeft een plan van aanpak ontwikkeld om armoede en schulden aan te pakken en gaat dit bespreken met partners, waaronder de Voedselbank.

Armoede is al lange tijd een groot probleem in de gemeente, met één op de acht huishoudens die moeten rondkomen van een laag inkomen. Meer dan de helft van deze huishoudens ervaart langdurige armoede. Ongeveer één op de elf kinderen groeit op in een gezin met een laag inkomen, wat betekent dat ze vaak niet genoeg geld hebben voor basisbehoeften zoals voeding, kleding en recreatie. Dit belemmert ook hun sociale contacten en deelname aan de samenleving.

Daarnaast heeft 6,3% van de huishoudens te maken met problematische schulden, waarbij veel mensen geen hulp vragen. Vooral in de Noordelijke wijken van Groningen is het aantal mensen met een laag inkomen en problematische schulden aanzienlijk hoger dan in andere delen van de gemeente. Mensen met een laag inkomen ervaren grote moeilijkheden om rond te komen, omdat hun besteedbaar inkomen simpelweg niet voldoende is. Ze ervaren meer stress, voelen zich minder gezond, hebben een zwakker sociaal netwerk en hebben minder vertrouwen in professionele hulp. Bovendien hebben ze een kortere levensverwachting in goede gezondheid. Kinderen die opgroeien in arme gezinnen hebben een grotere kans om later zelf ook een laag inkomen te hebben.

De financiële positie van veel inwoners van Groningen is verzwakt door stijgende kosten voor levensonderhoud en energie. Hoewel er maatregelen zijn genomen door de gemeente en het Rijk om deze problemen te verzachten, zijn er nog steeds groepen die moeite hebben om hun kosten van levensonderhoud te betalen en die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Het aantal klanten bij de Voedselbank steeg in het najaar van 2022 met 73%, maar dankzij verhoogde uitkeringen en toeslagen is dit aantal weer afgenomen. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt echter een toename van armoede in 2024, omdat een deel van de extra maatregelen tijdelijk van aard is.

Gerelateerde berichten