Menu Sluiten

Ubbo Emmiuspenning van Maria Jongsma krijgt extra glans


Maria Jongsma, de bestuursvoorzitter van de Voedselbank Groningen, ontving op 9 mei de Ubbo Emmiuspenning van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor haar bijdrage aan de strijd tegen armoede. Maria Jongsma was erg blij met de penning en beschouwde deze als een blijk van waardering voor alle 180 vrijwilligers van de Voedselbank waarvan velen aanwezig waren.

Ter gelegenheid van deze uitreiking vond er een symposium plaats over de groeiende maatschappelijke ongelijkheid in Nederland. Door de praktische tips die de experts deelden kreeg de uitreiking van de Ubbo Emmiuspenning nog meer glans. Het idee van Maria Jongsma om een pilot te starten voor gratis kinderopvang voor kinderen vanaf een half jaar uit achterstandsgezinnen kreeg veel bijval. Elk kind verdient een goede start en onderzoek toont aan dat de eerste 1000 dagen van een kind cruciaal zijn voor de ontwikkeling ervan. Helaas hebben kinderen van ouders met een smalle beurs geen toegang tot kinderopvang.

Tijdens het symposium sprak Prof. dr. Sjoerd Beugelsdijk van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG over de oorzaken van de tweedeling in onze samenleving. Hij wees daarbij op de impact van economische veranderingen, de fragmentatie van politieke partijen, de veranderende verzorgingsstaat, globalisering en de rol van sociale media.

Door globalisering zijn de verschillen tussen landen kleiner geworden maar binnen landen groter. Onze samenleving polariseert, het is een samenleving geworden van een kleine groep winnaars en veel verliezers. Er zijn meer regels gekomen die ervoor moeten zorgen dat iedereen zelfredzaam is. Echter een grote groep mensen is niet zelfredzaam en loopt vast in het systeem. Sociale media versterken de negatieve trend van tweedeling in de maatschappij. Desondanks ziet Sjoerd Beugelsdijk positieve ontwikkelingen, zoals het groeiende bewustzijn van het armoedeprobleem, wetgeving tegen doorgeslagen flexibilisering, het energieplafond, discussies over eerlijke belasting en goede initiatieven op het gebied van kinderopvang.

Dr. Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, benadrukte de belangrijke functie van de Voedselbank in onze samenleving. De voedselbanken vormen een integraal onderdeel van de samenleving en doen veel meer dan alleen voedselverstrekking. Klanten kunnen er hun verhaal kwijt, ze voelen zich gehoord en krijgen hulp om hun leven op de rit te krijgen. De voedselbank geeft hun klanten een stem. Wat ook positief is dat er nu op een andere manier tegen schulden wordt aangekeken en dat de aanpak gericht is om mensen structureel te helpen schuldenvrij te blijven.

Mr. Carine Bloemhoff, wethouder van de gemeente Groningen, legde uit hoe de kloof tussen arm en rijk in Noord-Nederland is ontstaan en wat de gemeente doet om armoede te bestrijden. De aanpak richt zich op onderwijs, werk en gezondheid. De wethouder gaf voorbeelden van succesvolle projecten in de gemeente, zoals het investeren in scholen in achterstandswijken, de introductie van de verlengde schooldag, volwaardige banen voor mensen die moeilijk aan werk komen en een centrum waar iedereen terecht kan met vragen over werk. De Groningse aanpak werkt volgens haar door groot te denken en kleine stappen vooruit te zetten.

Professor Janneke Plantenga, werkzaam aan de Faculteit Recht & Economie van de Universiteit Utrecht, doet al 25 jaar onderzoek op het gebied van kinderopvang. Uit onderzoek blijkt dat 33 procent van de kinderen profijt heeft van kinderopvang, vooral kinderen met een taalachterstand. Helaas heeft 22 procent van de kinderen een negatieve ervaring met kinderopvang. De kwaliteit van kinderopvang blijkt hierbij een belangrijke factor te zijn. Professor Plantenga besprak tijdens haar presentatie de huidige ontwikkelingen rondom het plan voor gratis kinderopvang. Ze constateerde dat de politieke discussie voornamelijk gericht is op financiering, terwijl er weinig aandacht wordt besteed aan de waarde die kinderopvang kan hebben voor de ontwikkeling van kinderen. Om dit te veranderen, pleit ze voor een visie op kinderopvang die past binnen het begrip “brede welvaart”. Plantenga illustreerde haar betoog met een voorbeeld van hoe deze visie eruit zou kunnen zien.

De strijd tegen armoede vergt aanzienlijke inspanningen, ondanks de brede erkenning van het probleem en talrijke veelbelovende initiatieven. Het is van cruciaal belang dat elk kind gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Het is te hopen dat het voorstel van Maria Jongsma om achterstandsfamilies gratis kinderopvang aan te bieden vanaf zes maanden oud, navolging zal krijgen.

Lees hier meer over het initiatief in het Dagblad van het Noorden.

Gerelateerde berichten